Cookies, copyright & disclaimer

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren kunnen onthouden tijdens het surfen. Deze kleine bestanden worden opgeslagen op uw eigen computer. Cookies hebben verschillende functies. Ze kunnen u onder andere helpen door inlognamen, wachtwoorden, taalvoorkeuren en de inhoud van uw winkelwagentje bij online shoppen te onthouden. Websites gebruiken cookies ook om bij te houden hoeveel bezoekers er op een website komen en om te kijken welke onderdelen van een website populair zijn. Daarnaast zijn er cookies die de websites die u bezoekt registreren en zo een inschatting maken van uw interesses. Met die informatie kunnen websitebeheerders en adverteerders voor u interessante advertenties in een website plaatsen.

Op vergaderingvangelovigen.info wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Lees ook onze privacyverklaring over het mogelijk gebruik van cookies door derden.

Heeft u hier nog verder vragen over, neem dan contact met ons op.

Copyright

De auteursrechten op alle inhoudelijke informatie op deze website staan berusten bij vergaderingvangelovigen.info, tenzij anders aangegeven.

Gebruik, reproductie, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, het openbaar gemaken, het in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier overnemen van inhoudelijke informatie van de website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van vergaderingvangelovigen.info.

Disclaimer

Vergaderingvangelovigen.info behoudt zich het recht voor om aangemelde informatie niet te plaatsen zonder opgave van reden.

Vergaderingvangelovigen.info behoudt zich het recht voor om aangemelde informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de aangemelde of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Vergaderingvangelovigen.info en/of de eigenaar van de website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, inhoudelijke informatie die door gebruikers worden aangemeld.

Vergaderingvangelovigen.info en/of de eigenaar van de website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van aangemelde informatie voor op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Hoewel vergaderingvangelovigen.info alle zorg betracht om bezoekers gebruik te laten maken van de website, kunnen vergaderingvangelovigen.info en/of de eigenaar van de website op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld, wanneer de website niet goed functioneert of niet aan de verwachtingen voldoet.

Deze informatie is van overeenkomstige toepassing op onze social media kanalen.