Jacqueline Gaggl-Stolk

Een nieuwe fase in het leven

Haar leven is duidelijk veranderd. Van zendingswerker naar 'normaal' actief lid van de kerk. Ze werkt inmiddels fulltime als diëtiste en helpt in haar spaarzame vrije tijd in de kerk. Echter niet meer in een leidinggevende functie in het jeugdwerk. Ze voelt zich verantwoordelijk voor een geheel nieuwe familie, want wat ze bij haar terugkeer naar Karinthië nooit had verwacht, is gebeurd: ze werd verliefd.

Verliefd - verloofd - getrouwd

De ontmoeting met Peter heeft haar leven totaal op zijn kop gezet. Bij het dorpsfeest 'dankdag voor gewas' eind september 2017 - waar zij met een muziekkorps speelde - had Peter haar gezien. Vanaf dat moment zocht hij naar mogelijkheden om haar beter te leren kennen. Samen zijn ze op zoek gegaan naar Gods weg hierin. Inmiddels zijn ze getrouwd en verwachten hun eerste kindje. Hun christelijke achtergrond is erg verschillend. Het uitgangspunt van hun geloof is echter de liefde en trouw van onze Heer Jezus. Wilt u bidden dat zij samen een levend getuigenis in hun eigen omgeving en voor hun toekomstig kind mogen zijn?

European Christian Mission

Al deze veranderingen hebben ook een uitwerking op haar rol als zendingswerker bij European Christian Mission (ECM). ECM is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ECM. Jacqueline heeft bijna vijftien jaar lang met veel zegen zendingswerk verricht in Oostenrijk. Gedreven door haar liefde voor jeugdwerk heeft ze talloze jongeren in aanraking gebracht met het evangelie van Jezus Christus. Met haar kennis en ervaring heeft ze een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het Oostenrijkse jeugdwerk. Later heeft ze haar ervaring aangewend om andere jeugdleiders en jonge leiders toe te rusten.

'Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, samen te dienen, te zien wie U bent, want uw woord maakt uw wegen bekend.' (Opwekking 249)

Afscheid

Het besluit om afscheid te nemen van de ECM-familie heeft veel tijd gekost. 'Die zeg je niet zo maar adieu', beaamt ze. Haar uitzending met ECM wordt formeel in november 2019 beëindigd. In november neemt Jacqueline persoonlijk afscheid van het team in Oostenrijk. Het is ook haar wens in april 2020 in Umag persoonlijk afscheid te nemen van het Nederlandse en internationale team. Of dat gaat lukken is nog niet duidelijk. Ze wenst iedereen Gods zegen en bedankt een ieder voor de samenwerking in Gods koninkrijk in Oostenrijk, Europa en wereldwijd.

Dank

Met dankbaarheid kijkt Jacqueline terug. Mede door ondersteuning van haar achterban (zowel door gebed als financieel) is het jeugdwerk in Oostenrijk mogelijk gemaakt. Ze vertelt: 'Ik mocht in de laatste jaren steeds weer het motto van Martin Luther King volgen: 'Bid alsof al je werk niets helpt en werk alsof al je bidden niets helpt.' God vraagt 100% inzet, maar verwacht ook 100% vertrouwen. Dat was niet altijd gemakkelijk en het zal ook in de toekomst telkens weer een innerlijke strijd vergen, maar ik mag weten: 'Genadig is de HEER … Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!' (Klaagliederen 3:23)'

'Hartelijk dank aan iedereen die sinds 2003 trouw deze dagelijkse strijd met mij is aangegaan en het jeugdwerk heeft ondersteund. Jullie hebben het mogelijk gemaakt dat jongeren met Jezus leven, van Hem getuigen en nu zelf meewerken in Gods koninkrijk. Voor mij begint er een nieuwe fase.'

ECM Nederland - online

www.ecmnederland.nl

15 oktober 2019