zuss

Over kerkmuren heen

Zuss is een initiatief van enthousiaste vrouwen uit verschillende kerken in Aalten - waaronder Christengemeente De Meiberg - die verlangen om samen op te trekken in het Koninkrijk van God, over kerkmuren heen. Ze willen elkaar ontmoeten, bemoedigen en versterken, maar ook uitreiken naar vrouwen die Jezus nog niet kennen. Door het jaar heen worden verschillende leuke activiteiten georganiseerd.

Kernteam

De kerngroep van Zuss komt elke 6 weken bij elkaar. Ze gaan met elkaar in gesprek over hoe ze aan hun geloof uiting kunnen geven vanuit bijbels perspectief, bidden voor elkaar en voor het werk van Zuss. De kerngroep neemt het initiatief om activiteiten te organiseren met twee verschillende uitgangspunten: verdieping en ontmoeting. Van gespreksavonden, een gezamenlijke wandeling, iets creatiefs of een ladiesnight.

Start

Donderdag 6 september 2018 ging Zuss van start met een ladiesnight. Een groot succes. Ruim 200 vrouwen uit Aalten en omgeving bezochten de avond. Met diverse gezellige marktkraampjes en verschillende workshops (handlettering, zang, haken, schilderen en eerste hulp bij autopech) tegen een muzikale achtergrond. En dat alles onder het genot van een hapje en drankje.

In de maanden oktober tot december 2018 werd er op 6 avonden/ochtenden in groepjes van 12 vrouwen aan de hand van het werkboekje 'Tijd om op te staan' aan de slag gegaan. Enkele uitzendingen van het bekende Family 7 televisieprogramma 'Transpant' werden gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan.

God@home

Al lange tijd leeft het verlangen binnen Zuss om samen te komen met andere moeders rondom het thema geloofsopvoeding. Geloofsopvoeding thuis, in je gezin. Daarom zijn de avonden ook God@home genoemd. Geloofsopvoeding is niet iets wat we kunnen uitbesteden. We mogen het onze kinderen zelf voorleven. Wat een geweldig voorrecht, maar soms wat lastig.

Daarom wil de werkgroep van Zuss op deze God@home avonden heel graag een stuk onderwijs geven, samen in gesprek gaan en ervaringen delen. Verhalen uit het dagelijks leven, die toepasbaar zijn in je eigen gezin. Eén van de moeders: "Ontroerend was het om te zien hoe onze twee zoons van 11 en 10 jaar voor hun kleine zusje van 6 gingen bidden toen ze een nachtmerrie had gehad. Wat een zegen, dat ze er dan voor elkaar zijn en weten dat ze bij God terecht kunnen."

Geloof in je gezin – Voorleven. Praktisch. Samen.

Onderwerpen die aan bod komen op de God@home avonden:
- Wat wil ik doorgeven aan mijn kind?
- Hoe bid ik met mijn kind?
- Hoe leer ik hen Gods stem verstaan voor hun dagelijkse leven?
- Waardevolle handreikingen voor gezinsmomenten.
- Wat kan helpen bij het lezen van de Bijbel?

Kortom, avonden vol creatieve ideeën en een boekentafel met veel bruikbaar materiaal. Of je nu jonge kinderen hebt of tieners, je bent als moeder van harte welkom op de God@home avonden:

Data: Maandagavond 1 en 15 april
Locatie: Westerkerk Hogestraat, Aalten
Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Info en inschrijven via de website.

zuss - online

www.zuss.nu

23 maart 2019