Christian Camping International Conferentie

Een impressie

Een korte impressie van de CCI-European Rendezvous van 15 t/m 19 oktober 2018. Henk Langeveld (r) vertelt:

CCI Worldwide

CCI staat voor Christian Camping International. Om de 4 jaar wordt er een wereldwijde conferentie gehouden. In 2006 was dat op de Betteld en konden we deze conferentie met vertegenwoordigers uit 54 landen meemaken. De keren daarna, in Panama en Zuid Afrika, hebben we voorbij laten gaan. Dit jaar was er voor het eerst een CCI-European Rendezvous (Europese ontmoeting) in de Franse Elzas, dus een locatie die vanuit de Oase goed met de auto was te bereiken.

Om de kosten te beperken, ben ik er alleen heen geweest. Wat heb ik daar genoten. Wat was het fijn om weer bekenden uit 2006 te mogen ontmoeten. Els en ik zijn al bijna 30 jaar als vertegenwoordigers van de Oase betrokken bij de CCI. We genieten er met broeders en zusters uit verschillende landen (en allerlei kerken en kringen) van om samen de Heer te aanbidden, Zijn Woord te lezen, te bidden en veel met elkaar te delen met betrekking tot het recreatiewerk waar we dagelijks in staan.

Waar staat CCI voor?

De CCI wil christenen uit alle landen, die een bediening hebben in de Recreatie samen brengen om elkaar te bemoedigen en toe te rusten. Het is een geweldige ervaring om ons door de Heilige Geest met elkaar verbonden te weten in het werk dat we voor onze Heer en Heiland mogen doen.

Het is uniek dat we getuige mogen zijn van wat God in zijn Woord, de Bijbel, al voorspeld heeft in Openbaringen 5 vers 10 en 11: 'en Gij (de Heere Jezus) zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie'. Nu nog niet volmaakt maar straks in de hemel helemaal volmaakt om onze grote God te aanbidden.

Le Rimlishof

In Le Rimlishof (Buhl, Frankrijk) kwamen we samen met recreatiewerkers vanuit Groot Brittannie, Spanje, Rusland, Frankrijk, Hongarije, IJsland, Albanie, Polen, Letland, Oekraine, Portugal, Roemenie, Luxemburg, Zwitserland, de Verenigde Staten en Canada.

Passie

De CCI is een beweging van mensen die vanuit hun passie elkaar ontmoeten voor Kampwerk, Outdoor Centra, Conferentie Centra, Hotels, B&B, Reisorganisaties, enzovoort. Dit gebeurt tijdens:
- regionale bijeenkomsten.
- landelijke bijeenkomsten (in Nederland 3x per jaar) met excursies naar elkaars bedrijf.
- continentale (bv. Europese) ontmoetingen (om de 2 of 4 jaar).
- wereldwijde ontmoetingen (om de 4 jaar).

Wij leren hier erg veel van. Allemaal hebben we te maken met eenzelfde soort leefwereld. We staan altijd klaar voor onze gasten om hen te laten genieten van hun verblijf op een locatie waar ze zich thuis voelen en bezig kunnen zijn met het geloof in de Here Jezus. Ook kunnen we elkaar praktisch ondersteunen bij onderandere allerlei wettelijke regelgevingen waar we mee te maken hebben.

Mede door het regelmatig bijwonen van deze bijeenkomsten, blijven wij gemotiveerd om dit unieke werk voor de Heer te doen.

Henk & Els Langeveld - online

www.projectkerit.nl
www.oasekampen.nl
www.cciwordwide.org

30 oktober 2018