Nieuwe bundel Geestelijke Liederen

Zing de Here een nieuw lied

De commissie 'bundel Geestelijke Liederen 2016' bericht:

U leest het goed. Vorig jaar zag u een enquête voorbijkomen, die ons veel goede ideeën en adviezen opleverde. Ook ú hartelijk bedankt, als u meedeed! Een groep van zeven mensen uit diverse vergaderingen/gemeenten heeft al deze ideeën bekeken en veel ervan uitgevoerd. Er zijn een aantal liederen toegevoegd uit de Lichtbundel, Johannes de Heer, Opwekking en andere bundels. Ondanks de 70 nieuwe liederen is de bundel amper 3 cm dik. U kunt de bundel Geestelijke Liederen 2016 bestellen bij onze uitgeverij (via de website) of via de plaatselijke 'correspondent'. Dat scheelt behoorlijk in de porto. En vanaf 25 exemplaren is er korting.

1870

De bundel Geestelijke Liederen heeft een eerbiedwaardige leeftijd. De eerste uitgave verscheen rond 1870 bij W. Wenk in Rotterdam met 147 driestemmige liederen. Latere bundels werden uitgegeven door Uitgeverij J.N. Voorhoeve en Uitgeverij Medema. Toen de laatste uitgave – die van 2003 – niet meer verkrijgbaar was, is in 2015 een enquête gehouden onder hen die deze bundel in hun samenkomsten gebruiken. Eén van de wensen die daaruit naar voren kwam, was een gewijzigde en uitgebreide bundel Geestelijke Liederen.

Heden

Vanaf de zomer van 2015 verschenen series van ongeveer 100 liederen op de website van onze uitgeverij. Er konden correcties, opmerkingen en suggesties worden gedaan. We zijn blij dat daar veelvuldig gebruik van gemaakt is! Al deze opmerkingen werden overwogen door de commissie, en – hoewel we het niet iedereen naar de zin konden maken – is heel vaak dankbaar gebruik gemaakt van 'kritische noten' die wij ontvingen over de tekst en de muziek. Op veler verzoek (niet alleen van de ouderen) zijn een zestal liederen die in de uitgave 2003 ontbraken, weer toegevoegd. Ook zijn vanaf lied 221 akkoorden boven de notenbalken geplaatst. Dat is alleen gedaan bij liederen die daartoe geschikt zijn.

Geestelijke liederen moeten natuurlijk gerelateerd zijn aan de Bijbel. Vervolgens zouden ze geschikt moeten zijn voor de verschillende bijeenkomsten van de gemeente: eredienst, woordbediening, bidstonden en ook samenkomsten voor bijbelstudie, conferenties en evangelisatie. Het aanbod van geestelijke liederen in het Nederlands is aanzienlijk. Om ons niet te laten leiden door de populariteit van sommige liederen, stelden wij een aantal criteria vast. U vindt deze op onze website.

Meerstemmig

De manier waarop wij zingen in de 'vergaderingen' is redelijk uniek: meerstemmig. En toch is de meerstemmige gemeentezang géén koorzang. Het lijkt er misschien wel op, maar het is vierstemmige samenzang en dat is echt wat anders. Dat betekent dat de eisen die gesteld worden aan de muziek ook anders zijn. Bij koorzang zingen bijvoorbeeld de bassen hun eigen partij, net zoals de alten dat doen. Maar bij onze vierstemmige samenzang moet iedereen de sopraanpartij, dus de feitelijke melodie, kunnen meezingen. Daarom moet de hoogte van de melodie binnen de perken blijven, anders kunnen de lage stemmen niet meezingen en dat is niet de bedoeling. Het gevolg is dat veel liederen nu een 'toontje' lager op papier staan. Vaak is daarbij gekeken naar de oorspronkelijke zettingen in andere bundels. Ook is in de praktijk gebleken, dat er lager wordt gezongen dan vroeger. Wat ook opvalt is dat een aantal liederen anders genoteerd is qua ritme; dat betreft onder andere een aantal psalmmelodieën. We hebben ervoor gekozen de oorspronkelijk ritmes weer te gebruiken, zoals dat de afgelopen decennia ook in diverse reformatorische kerken is gebeurd. Dus zingen 'op hele noten' is veranderd in 'ritmisch'. Dat zal best nog even moeten wennen! Maar oefening baart kunst.

Uitgave

De meeste boeken worden uitgegeven door professionele uitgeverijen. Deze bundel is een product dat – behoudens het drukproces – geheel verzorgd is door vrijwilligers. Dat heeft veel voordelen: u merkt het onder andere aan de prijs. Het is ons verlangen en gebed dat deze bundel 'Geestelijke Liederen' aan het doel zal beantwoorden, dat ons voor ogen stond bij het samenstellen ervan: al zingend – met woorden van toegewijde dichters – uiting geven aan onze gevoelens van bewondering en aanbidding voor onze Vader en onze Heer Jezus Christus.

(naar verwachting leverbaar begin juni 2016)

Namens de commissie, Wim Klein Haneveld en Andries Loos

Bundel Geestelijke Liederen 2016 - online

Geestelijke Liederen 'werf'
Flyer De nieuwe bundel Geestelijke Liederen (inclusief bestelbon)
Inkijkexemplaar bundel Geestelijke Liederen 2016
Criteria wijzingen bundel Geestelijke Liederen
Rechtstreeks bestellen via Uitgeverij Daniël

16 mei 2016