Initiatief tot muzikaal behoud 'Bachiaanse' liederen

Een 'monnikenwerk-project'

Zelf omschrijft hij het als een 'monnikenwerk-project'. Gertim Alberda bezocht als jongeling de diensten in een Vergadering en heeft het vierstemmig zingen daardoor met de paplepel ingegoten gekregen. Inmiddels mid-40 spreekt de muziek, gecombineerd met de teksten, hem nog steeds aan. En hij nam een prachtig initiatief.

MuseScore

Via het muziekbewerkingsprogramma MuseScore is Gertim bezig alle 236 liederen uit de bundel Geestelijke Liederen (uitgave 1979) nootje voor nootje - met alle teksten - op muziek aan het zetten. Bovendien moet het ook nog goed klinken. Heel veel verborgen tempo-wisselingen, fermata en adempauzes moeten allemaal uitgeprobeerd worden. Een grote tijdsinvestering.

Het muziekbewerkingsprogramma is gratis te gebruiken. Op deze manier kunnen koren, zanggroepen of individuen het vrij gebruiken om uit te voeren of in te studeren, zodat de muziek behouden blijft en wellicht ook in een bredere kring toepassing vindt.

Bachiaans

Binnen veel Vergaderingen wordt al geruime tijd niet alleen meer uit de bundel Geestelijke Liederen gezongen. De opwekkingsliederen - vaak met muzikale begeleiding - hebben hun intrede gedaan. "Het zingen van de liederen uit de bundel verdwijnt daardoor meer en meer, ... en dat is jammer, want het zijn namelijk schitterende liederen (behoorlijk 'Bachiaans!')" vreest Gertim, ook liefhebber van Bach en klassieke zang. "Het zou jammer zijn als de liederen niet meer gezongen worden en op deze manier hoop ik er aan bij te dragen dit misschien te voorkomen. Mogelijk zijn er bijvoorbeeld dirigenten van christelijke koren die één of meerdere liederen mooi vinden en ze willen gebruiken voor hun koor."

Downloaden

De liederen (en de software) zijn voor iedereen te downloaden via onderstaande link.

Handboek

MuseScore biedt uitgebreide mogelijkheden om selecties te maken en aanpassingen te doen. Na het downloaden/installeren van het gratis programma kan een lied ('score') gedownload worden. Er kan onder andere gebruik gemaakt worden van een mixer (onder Windows F10) en een afspeelpaneel waar het volume en het tempo aan te passen zijn (F11). Er is online een handboek beschikbaar.

Naschrift augustus 2019: Inmiddels is er een aparte website waar u de Geestelijke Liederen terug kunt vinden. De eerder genoemde linkjes zijn verwijderd.

Geestelijke Liederen - online

gertimalberda.com/geestelijkeliederen/GL1979/

28 februari 2016